Logo_saulute

Vasariškai saulėtą šeštadienį priešmokyklinio ugdymo grupės “Boružėlė”vaikai, baigę rimtus mokslus bei smagiai nusiteikę artėjantiems naujų mokslo metų iššūkiams, kartu su tėveliais, pedagoge Danguole ir auklėtojos padėjėja Eugenija, šventė priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų išleistuves.

Darželio kieme vaikai pasodino medį, kuriam linkėjo užaugti stipriu ir tvirtu bei džiuginti kitus naujai ateinančius darželio vaikus, į dangų leido įvairiaspalvius balionus su stebuklingais linkėjimais – sau, draugams, pedagogams, darželiui ir galų gale po smagios fotosesijos darželio kieme… visi išvyko pramogauti prie Rėkyvos ežero. Kur ne tik šauniai visi praleido laiką, žaisdami, užkandžiaudami, maudydamiesi, plepėdami, bet dar kartą pasidžiaugdami vienas kito draugija, šauniai prabėgusiais mokslo metais priešmokyklinio ugdymo grupėje.

Saulėtą liepos 9 dienos pavakarę vykusioje “Covid – 19 savanorių drakonų valčių regatoje Šiaulių lopšelis – darželis “Saulutė” buvo vienas iš tų savanorių ikimokyklinio ugdymo įstaigų, kurios bendruomenė, apgalvotai ir susitelkusi, priėmė sprendimą – dirbti karantino metu ir užtikrinti saugią vaikų priežiūrą net ekstremalios situacijos metu.
Džiaugiamės bendruomenės sutelktumu, bendruomeniškumu, dirbant įstaigai karantino laikotarpiu.
Didžiuojamės savo pedagogais ir kitais darbuotojais, kurie net nesuabeiojo priimdami sprendimą – dirbti toliau, net ir susidūrus su “Covid -19” iššūkiu.
Esame dėkingi tėveliams, kurie patikėjo savo vaikučius mums ir pasitikėjo mūsų kompetencija ir profesionalumu.
Puikiu paskatinimu įstaigos bendruomeniškumui augti ir tobulėti tapo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vadovų, Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorės įteikti šiauliečio savanorio marškinėliai.

Gegužės mėnesį priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai drauge su tėveliais, kuruojami savo įstaigų logopedų, gamino Raides Čiauškales. Šiose kūrybinėse veiklose dalyvavo Šiaulių miesto lopšeliai – darželiai ,,Ąžuoliukas“, ,,Gluosnis“, ,,Bangelė“, ,,Ežerėlis“, ,,Žiburėlis“, ,,Vaikystė“, ,,Coliukė“, ,,Saulutė“, Panevėžio lopšelis – darželis ,,Varpelis“, Klaipėdos raj. Dituvos pagrindinė mokykla. Pasigrožėkite kūrybiniais darbeliai.

Logopedė Miglė Rovė

Motinystė yra geriausiai apmokamas darbas, nes užmokestis už jį yra tyra meilė.

Mildred B. Vermont

Su Motinos diena!!!   

  Šv. Velykos – gamtos ir prisikėlimo įprasminimas, kuomet atgimsta tikėjimas, džiaugsmas ir viltis.

 Visiems nuoširdžiai linkime pajusti šventų Velykų džiaugsmą…

Informuoju, kad  lopšelio-darželio pedagogai ir ugdytinių tėvai gali kreiptis į Robertą Petraitienę, direktoriaus pavaduotoją ugdymui, skaitmeninių technologijų administratorę, kuri konsultuoja  technologijų naudojimo klausimais.

 

Pagarbiai

Laikinai einanti direktorės pareigas

Rita Daubarienė

Atsižvelgiant į vis didėjantį sergamumą koronavirusu, tikėtina, kad karantinas, kuris šiuo metu yra iki paskelbtas iki  2020-03-30,  bus pratęstas ir visi  ugdymo įstaigos bendruomenės nariai – tėvai ir pedagogai,  susidursime su rimtu iššūkiu – nuotoliniu vaikų ugdymo(si) namuose organizavimu. 

Pasirengę nuotolinio ugdymo(si) tvarką, Jus informuosime lopšelio – darželio internetinėje svetainėje, įstaigos puslapyje “Facebook”, elektroniniame dienyne “Mūsų darželis”, taip pat pedagogai šia informacija pasidalins uždarose grupėse. 

Organizuojant nuotolinį ugdymą(si), pedagogai pateiks užduotis, ugdymo(si) šaltinių nuorodas, idėjas, rekomendacijas, kaip kokybiškai ir kryptingai organizuoti vaikų ugdymą(si) namuose. 

Pedagogai, švietimo pagalbos specialistai konsultuos, bendraus su Jumis telefonu, el.paštu, socialiniuose tinkluose, elektroniniame dienyne. 

Šiuo metu švietimo pagalbos specialistė, logopedė Miglė Rovė, konsultuoja tėvelius ir teikia jiems rekomendacijas el.paštu: logopedemigle@gmail.com

 

Nepaisant sudėtingo ir kupino  iššūkių laikotarpio, bendraukime ir bendradarbiaukime vieni su kitais, tikėdamiesi, kad šis laikotarpis greitai baigsis ir toliau darbus tęsime įprastai. 

Lopšelio – darželio administracija 

 

 

 

1 2 3 5