Logo_saulute

Motinystė yra geriausiai apmokamas darbas, nes užmokestis už jį yra tyra meilė.

Mildred B. Vermont

Su Motinos diena!!!   

  Šv. Velykos – gamtos ir prisikėlimo įprasminimas, kuomet atgimsta tikėjimas, džiaugsmas ir viltis.

 Visiems nuoširdžiai linkime pajusti šventų Velykų džiaugsmą…

Informuoju, kad  lopšelio-darželio pedagogai ir ugdytinių tėvai gali kreiptis į Robertą Petraitienę, direktoriaus pavaduotoją ugdymui, skaitmeninių technologijų administratorę, kuri konsultuoja  technologijų naudojimo klausimais.

 

Pagarbiai

Laikinai einanti direktorės pareigas

Rita Daubarienė

Atsižvelgiant į vis didėjantį sergamumą koronavirusu, tikėtina, kad karantinas, kuris šiuo metu yra iki paskelbtas iki  2020-03-30,  bus pratęstas ir visi  ugdymo įstaigos bendruomenės nariai – tėvai ir pedagogai,  susidursime su rimtu iššūkiu – nuotoliniu vaikų ugdymo(si) namuose organizavimu. 

Pasirengę nuotolinio ugdymo(si) tvarką, Jus informuosime lopšelio – darželio internetinėje svetainėje, įstaigos puslapyje “Facebook”, elektroniniame dienyne “Mūsų darželis”, taip pat pedagogai šia informacija pasidalins uždarose grupėse. 

Organizuojant nuotolinį ugdymą(si), pedagogai pateiks užduotis, ugdymo(si) šaltinių nuorodas, idėjas, rekomendacijas, kaip kokybiškai ir kryptingai organizuoti vaikų ugdymą(si) namuose. 

Pedagogai, švietimo pagalbos specialistai konsultuos, bendraus su Jumis telefonu, el.paštu, socialiniuose tinkluose, elektroniniame dienyne. 

Šiuo metu švietimo pagalbos specialistė, logopedė Miglė Rovė, konsultuoja tėvelius ir teikia jiems rekomendacijas el.paštu: logopedemigle@gmail.com

 

Nepaisant sudėtingo ir kupino  iššūkių laikotarpio, bendraukime ir bendradarbiaukime vieni su kitais, tikėdamiesi, kad šis laikotarpis greitai baigsis ir toliau darbus tęsime įprastai. 

Lopšelio – darželio administracija 

 

 

 

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-03-16 d. įsakymą Nr. V-372 “Dėl Rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo” , pateikiame švietimo pagalbos specialistės, logopedės Miglės, pasiūlymus Jūsų vaikų kalbos ugdymui(si) namuose. 

LOGOPEDO REKOMENDACIJOS

 

Konsultuotis dėl įvairių vaikų kalbos ugdymo namuose veiklų, užsiėmimų bei rekomendacijų galite su logopede Migle elektroniniu paštu: logopedemigle@gmail.com.

Kovo 10 dienos ryte lopšelio – darželio “Saulutė” vaikai ir jų tėveliai į ugdymo įstaigą skubėjo nešini trispalviais vėjo malūnėliais.

Šiais metais, minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį, buvo pasirinktas šventės simbolis – vėjo malūnėlis, simbolizuojantis laisvę, veržlumą, drąsą.

Ugdytinių, jų tėvelių bei pedagogų gamintais vėjo malūnėliais papuošėme savo lopšelio – darželio kiemelį. Geltoni, žali, raudoni vėjo malūnėliai papuošė ne tik dar po žiemos miego nenubudusią žolę, bet ir užpildė visų mūsų širdis bendrumu, pasididžiavimu savo šalimi ir tauta.

Džiaugiamės bendruomenės sutelktumu ir dėkojame ugdytinių tėveliams, kurie aktyviai prisidėjo prie vėjo malūnėlių kūrimo.