• Direktoriaus pareigybių aprašymas 
 • Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybių aprašymas
  • Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigybių aprašymas 
  • Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybių aprašymas 
  • Meninio ugdymo pedagogo pareigybių aprašymas 
  • Švietimo pagalbos specialisto pareigybių aprašymas 
  • Psichologo asistento pareigybių aprašymas 
  • Neformaliojo ugdymo mokytojo pareigybių aprašymas 
 • Raštinės (archyvo) vedėjo pareigybių aprašymas 
 • Vyriausiojo buhalterio pareigybių aprašymas 
  • Apskaitos darbuotojas pareigybių aprašymas 
 • Ūkvedžio pareigybių aprašymas 
  • Auklėtojo padėjėjo pareigybių aprašymas 
  • Valytojo pareigybių aprašymas 
  • Kiemsargio pareigybių aprašymas 
  • Pastatų priežiūros darbuotojo pareigybių aprašymas 
  • Sandėlininko pareigybių aprašymas x
 • Maitinimo organizavimo specialisto pareigybių aprašymas 
  • Virėjo pareigybių aprašymas