Švietimo teikėjo pavadinimas – Šiaulių lopšelis – darželis „Saulutė“.
Teisinė forma – Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Šiaulių lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 190525479.
Šiaulių lopšelis – darželis įsteigtas 1962 metų rugsėjo 14 dieną.
Šiaulių lopšelio – darželio „Saulutė“ adresas – Vytauto g.57, Šiauliai, LT-77147.

MISIJA

Švietimo įstaiga, teikianti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, besiorientuojanti į bendruomenės poreikius, vaiko interesus bei šalies švietimo strategiją.

VIZIJA

Saugi, patraukli, šiuolaikiška, atvira naujovėms ir pokyčiams ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje ugdosi IŠRADINGAS, PASITIKINTIS SAVIMI, KŪRYBINGAS, BENDRAUJANTIS, SAUGUS IR SVEIKAS VAIKAS.

ŠŪKIS

Vaikams privalome du dalykus – šaknis ir sparnus.

 

Šiaulių lopšelio – darželio „Saulutė“ himnas

Tu į padangę greičiau atšokuok,
Po spindulėlį visiems dovanok.
Saulute, saulute, saulute, saulute, saulute.
Mes tau paplosim šiandieną visi ,
Ir padainuosim, kokia tu graži.
Saulute, saulute, saulute, saulute, saulute.
Saulės zuikučiai lašiukai lietaus
Ir šypsenėlės vaikų te draugaus.
Saulute, saulute, saulute, saulute, saulute.
Taip reikalinga tu žmogui esi
Ir žemę ir dangų šildai, guodi.
Saulute, saulute, saulute, saulute, saulute.