Logo_saulute

Atsižvelgiant į vis didėjantį sergamumą koronavirusu, tikėtina, kad karantinas, kuris šiuo metu yra iki paskelbtas iki  2020-03-30,  bus pratęstas ir visi  ugdymo įstaigos bendruomenės nariai – tėvai ir pedagogai,  susidursime su rimtu iššūkiu – nuotoliniu vaikų ugdymo(si) namuose organizavimu. 

Pasirengę nuotolinio ugdymo(si) tvarką, Jus informuosime lopšelio – darželio internetinėje svetainėje, įstaigos puslapyje “Facebook”, elektroniniame dienyne “Mūsų darželis”, taip pat pedagogai šia informacija pasidalins uždarose grupėse. 

Organizuojant nuotolinį ugdymą(si), pedagogai pateiks užduotis, ugdymo(si) šaltinių nuorodas, idėjas, rekomendacijas, kaip kokybiškai ir kryptingai organizuoti vaikų ugdymą(si) namuose. 

Pedagogai, švietimo pagalbos specialistai konsultuos, bendraus su Jumis telefonu, el.paštu, socialiniuose tinkluose, elektroniniame dienyne. 

Šiuo metu švietimo pagalbos specialistė, logopedė Miglė Rovė, konsultuoja tėvelius ir teikia jiems rekomendacijas el.paštu: logopedemigle@gmail.com

 

Nepaisant sudėtingo ir kupino  iššūkių laikotarpio, bendraukime ir bendradarbiaukime vieni su kitais, tikėdamiesi, kad šis laikotarpis greitai baigsis ir toliau darbus tęsime įprastai. 

Lopšelio – darželio administracija