Logo_saulute

Informuoju, kad  lopšelio-darželio pedagogai ir ugdytinių tėvai gali kreiptis į Robertą Petraitienę, direktoriaus pavaduotoją ugdymui, skaitmeninių technologijų administratorę, kuri konsultuoja  technologijų naudojimo klausimais.

 

Pagarbiai

Laikinai einanti direktorės pareigas

Rita Daubarienė