Logo_saulute

Informuoju, kad  lopšelio-darželio pedagogai ir ugdytinių tėvai gali kreiptis į Robertą Petraitienę, direktoriaus pavaduotoją ugdymui, skaitmeninių technologijų administratorę, kuri konsultuoja  technologijų naudojimo klausimais.

 

Pagarbiai

Laikinai einanti direktorės pareigas

Rita Daubarienė

Atsižvelgiant į vis didėjantį sergamumą koronavirusu, tikėtina, kad karantinas, kuris šiuo metu yra iki paskelbtas iki  2020-03-30,  bus pratęstas ir visi  ugdymo įstaigos bendruomenės nariai – tėvai ir pedagogai,  susidursime su rimtu iššūkiu – nuotoliniu vaikų ugdymo(si) namuose organizavimu. 

Pasirengę nuotolinio ugdymo(si) tvarką, Jus informuosime lopšelio – darželio internetinėje svetainėje, įstaigos puslapyje “Facebook”, elektroniniame dienyne “Mūsų darželis”, taip pat pedagogai šia informacija pasidalins uždarose grupėse. 

Organizuojant nuotolinį ugdymą(si), pedagogai pateiks užduotis, ugdymo(si) šaltinių nuorodas, idėjas, rekomendacijas, kaip kokybiškai ir kryptingai organizuoti vaikų ugdymą(si) namuose. 

Pedagogai, švietimo pagalbos specialistai konsultuos, bendraus su Jumis telefonu, el.paštu, socialiniuose tinkluose, elektroniniame dienyne. 

Šiuo metu švietimo pagalbos specialistė, logopedė Miglė Rovė, konsultuoja tėvelius ir teikia jiems rekomendacijas el.paštu: logopedemigle@gmail.com

 

Nepaisant sudėtingo ir kupino  iššūkių laikotarpio, bendraukime ir bendradarbiaukime vieni su kitais, tikėdamiesi, kad šis laikotarpis greitai baigsis ir toliau darbus tęsime įprastai. 

Lopšelio – darželio administracija 

 

 

 

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-03-16 d. įsakymą Nr. V-372 “Dėl Rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo” , pateikiame švietimo pagalbos specialistės, logopedės Miglės, pasiūlymus Jūsų vaikų kalbos ugdymui(si) namuose. 

LOGOPEDO REKOMENDACIJOS

 

Konsultuotis dėl įvairių vaikų kalbos ugdymo namuose veiklų, užsiėmimų bei rekomendacijų galite su logopede Migle elektroniniu paštu: logopedemigle@gmail.com.

Kovo 10 dienos ryte lopšelio – darželio “Saulutė” vaikai ir jų tėveliai į ugdymo įstaigą skubėjo nešini trispalviais vėjo malūnėliais.

Šiais metais, minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį, buvo pasirinktas šventės simbolis – vėjo malūnėlis, simbolizuojantis laisvę, veržlumą, drąsą.

Ugdytinių, jų tėvelių bei pedagogų gamintais vėjo malūnėliais papuošėme savo lopšelio – darželio kiemelį. Geltoni, žali, raudoni vėjo malūnėliai papuošė ne tik dar po žiemos miego nenubudusią žolę, bet ir užpildė visų mūsų širdis bendrumu, pasididžiavimu savo šalimi ir tauta.

Džiaugiamės bendruomenės sutelktumu ir dėkojame ugdytinių tėveliams, kurie aktyviai prisidėjo prie vėjo malūnėlių kūrimo.

 

 

 

Informuojame, kad atsižvelgiant į Lietuvos vyriausybės paskelbtą valstybės masto ekstremalią situaciją dėl koronaviruso grėsmės bei 2020-03-05 Šiaulių miesto savivaldybės paskelbtą gripo epidemiją

Šiaulių lopšelyje – darželyje „Saulutė“ iki 2020-03-20 d. nevyks neformaliojo ugdymo užsiėmimai: robotikos, dailės ir darbelių, anglų kalbos bei choreografijos.

Taip pat atšaukiami 2020 metų kovo mėnesį ugdymo įstaigoje numatyti masiniai renginiai uždarose patalpose bei lauke.

Dėkojame už Jūsų supratingumą

Lopšelio – darželio administracija

 

Dėkojame Jums, kad esate su mumis ir kasmet prisidedate prie lopšelio-darželio
,,Saulutė“ augimo, tobulėjimo, bendrų siekių įgyvendinimo, skirdami paramą. Ši parama leidžia nuveikti daugiau darbų,
gerinant vaikų ugdymosi sąlygas, kuriant šiuolaikiškesnę ugdymo įstaigą Jūsų
vaikams.
Kviečiame ir šiais metais Jus skirti 1,2 proc. pajamų mokesčio paramą, kuri padės įgyvendinti visų mūsų bendrus siekius ir prisidėti prie įstaigos aplinkos gerinimo.  

Norėdami skirti 1,2 proc. mokesčio paramą ir tapti mūsų įstaigos rėmėju,  kreipkitės  į grupės auklėtojas dėl popierinio prašymo užpildymo arba pildykite 
elektroniniu būdu iki 2020 m. gegužės 4 d.
Ši nuoroda Jums leis išsamiau susipažinti su VMI elektroninio deklaravimo
sistema:
https://deklaravimas.vmi.lt

Kurkime lopšelį-darželį kartu!

Vasario mėnesį Šiaulių lopšelio – darželio “Saulutė” ugdymo grupėse vyko veiklos, kurių metu ugdytiniai dalyvavo “Sveikatiados” iššūkio “Saldintą gėrimą keičiu į vandenį” veiklose.

Ne tik patys vaikai ragavo, skanavo vandenį su įvairiausiais vaisiais, tačiau vandeniu vaišino savo tėvelius ir net pasikvietė kitos grupės draugus. Susitikimo su draugais metu vaikai mielai degustavo vandenį, dalijosi įspūdžiais, aptardami vandens naudą žmogaus organizmui.

Džiaugiamės šio projekto nauda ir idėjomis, skatindami vaikų ir visų bendruomenės narių sveiką gyvenseną ir pozityvią savijautą.