Administracija 
Eil.nr. Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas
1. Roberta Petraitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis universitetinis, edukologijos magistro laipsnis
2. Rima Andrijauskienė Vyr. buhalterė
3. Lina Verbickienė Apskaitos darbuotoja, ūkvedė
4. Jolanta Martinaitienė Raštinės (archyvo)  vedėja
Pedagoginis personalas 
5. Gintarė Audinienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Aukštasis universitetinis (bakalauro laipsnis)
6. Ilona Baikienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Aukštasis universitetinis (bakalauro laipsnis)
7. Sigita Bakaneckaitė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Vidurinis
8. Martynas Baranauskas Neformaliojo ugdymo pedagogas Aukštasis universitetinis (bakalauro laipsnis)
9. Sigyta Brazlauskienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Aukštasis išsilavinimas
10. Danutė Budrienė Meninio ugdymo pedagogas Aukštasis išsilavinimas (bakalauro laipsnis)
11. Virginija Černauskienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Aukštesnysis išsilavinimas
12. Asta Dapkevičienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas/ priešmokyklinio ugdymo pedagogas Aukštasis universitetinis (bakalauro laipsnis)
13. Danguolė Jablonskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogas Aukštesnysis išsilavinimas
14. Bela Jokubaitienė Socialinis pedagogas Aukštasis universitetinis (bakalauro laipsnis)
15. Eugenija Morkūnienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Aukštasis išsilavinimas
16. Zita Norkienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Aukštesnysis išsilavinimas
17. Miglė Rovė Logopedas Aukštasis universitetinis (magistro laipsnis)
18. Vilma Stasiūnienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Aukštasis išsilavinimas
19. Rita Zaleckienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Aukštesnysis išsilavinimas
20 Lina Zapareckienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Aukštesnysis išsilavinimas
21. Aistė Žilevičiūtė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Vidurinis išsilavinimas
Nepedagoginis personalas
22. Milda Andruškienė Auklėtojos padėjėja
23. Dovilė Augustinienė Auklėtojos padėjėja
24. Laima Baranauskienė Auklėtojos padėjėja
25. Rita Bulkšienė Auklėtojos padėjėja
26. Marina Gelžinienė Auklėtojos padėjėja
27. Juzina Juozapaitienė Auklėtojos padėjėja
28. Janina Lindinienė Auklėtojos padėjėja
29. Eugenija Šniukienė Auklėtojos padėjėja
30. Silva Zaturskienė Auklėtojos padėjėja
Kiti darbuotojai 
31. Vėjūna Lavarienė Maitinimo organizavimo specialistė  
32. Laima Každailienė Virėja  
33. Oksana Mamonienė Virėja  
34. Vytautas Sližys Darbininkas remonto darbams  
35. Lina Daukšienė Kiemsargė  
36. Elvyra Grigaitienė Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje