Administracija 
Eil.nr. Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas
1. Roberta Petraitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis universitetinis, edukologijos magistro laipsnis
2. Eugenija Stankaitienė Ūkvedė
3. Rima Andrijauskienė Vyr. buhalterė
4. Lina Verbickienė Apskaitos darbuotoja
5. Jolanta Martinaitienė Raštinės (archyvo)  vedėja
Pedagoginis personalas 
6. Gintarė Audinienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Aukštasis universitetinis (bakalauro laipsnis)
7. Ilona Baikienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Aukštasis universitetinis (bakalauro laipsnis)
8. Sigita Bakaneckaitė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Vidurinis
9. Martynas Baranauskas Neformaliojo ugdymo pedagogas Aukštasis universitetinis (bakalauro laipsnis)
10. Sigyta Brazlauskienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Aukštasis išsilavinimas
11. Danutė Budrienė Meninio ugdymo pedagogas Aukštasis išsilavinimas (bakalauro laipsnis)
12. Virginija Černauskienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Aukštesnysis išsilavinimas
13. Asta Dapkevičienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas/ priešmokyklinio ugdymo pedagogas Aukštasis universitetinis (bakalauro laipsnis)
14. Danguolė Jablonskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogas Aukštesnysis išsilavinimas
15. Bela Jokubaitienė Socialinis pedagogas Aukštasis universitetinis (bakalauro laipsnis)
16. Eugenija Morkūnienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Aukštasis išsilavinimas
17. Zita Norkienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Aukštesnysis išsilavinimas
18. Miglė Rovė Logopedas Aukštasis universitetinis (magistro laipsnis)
19. Vilma Stasiūnienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Aukštasis išsilavinimas
20. Rita Zaleckienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Aukštesnysis išsilavinimas
21. Lina Zapareckienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Aukštesnysis išsilavinimas
22. Aistė Žilevičiūtė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Vidurinis išsilavinimas
Nepedagoginis personalas
23. Milda Andruškienė Auklėtojos padėjėja
24. Dovilė Augustinienė Auklėtojos padėjėja
25. Laima Baranauskienė Auklėtojos padėjėja
26. Rita Bulkšienė Auklėtojos padėjėja
27. Marina Gelžinienė Auklėtojos padėjėja
28. Juzina Juozapaitienė Auklėtojos padėjėja
29. Janina Lindinienė Auklėtojos padėjėja
30. Eugenija Šniukienė Auklėtojos padėjėja
31. Silva Zaturskienė Auklėtojos padėjėja
Kiti darbuotojai 
32. Vėjūna Lavarienė Maitinimo organizavimo specialistė  
33. Laima Každailienė Virėja  
34. Oksana Mamonienė Virėja  
35. Vytautas Sližys Darbininkas remonto darbams  
36. Lina Daukšienė Kiemsargė