Laikinai direktoriaus pareigas einanti
Rita Daubarienė
 (8 41) 523 651
 direktore@siauliusaulute.lt