Logo_saulute

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-03-16 d. įsakymą Nr. V-372 “Dėl Rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo” , pateikiame švietimo pagalbos specialistės, logopedės Miglės, pasiūlymus Jūsų vaikų kalbos ugdymui(si) namuose. 

LOGOPEDO REKOMENDACIJOS

 

Konsultuotis dėl įvairių vaikų kalbos ugdymo namuose veiklų, užsiėmimų bei rekomendacijų galite su logopede Migle elektroniniu paštu: logopedemigle@gmail.com.