Teisinė informacija
Aprašai
Sprendimas dėl vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas .pdf

Sprendimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. Spalio 6 d. sprendimo nr. T-356 pakeitimo .pdf

Sprendimas dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas .pdf

2019-2021 metų strateginis veiklos planas
2019-2021 metų strateginis veiklos planas .pdf