Teisinė informacija
Aprašai

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų apskaitos tvarkos aprašas .pdf

Sprendimas dėl vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas .pdf

Sprendimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. Spalio 6 d. sprendimo nr. T-356 pakeitimo .pdf

Sprendimas dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas .pdf

2019-2021 metų strateginis veiklos planas
2019-2021 metų strateginis veiklos planas .pdf

Darbuotojų-apmokėjimo-sistema

Darbuotojų vertinimo tvarkos aprašas (2)

NAUJA VAIKO-PAZANGOS-IR-PASIEKIMU-VERTINIMO-UGDYMO-PROCESE-TVARKA

SMURTO IR PATYČIU TVARKA

Priešmokyklinio-amžiaus-vaikų-lankomumo-apskaitos-aprašas

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas