Lopšelio – darželio veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Veiklos sričių rūšys:

  1. Ikimokyklinis ugdymas, kodas – 85.10.10
  2. Priešmokyklinis ugdymas, kodas – 85.10.20
  3. Sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas –  85.51.
  4. Kultūrinis švietimas, kodas – 85.52.
  5. Kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas – 85.59.
  6. Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas – 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšis:

  1. Kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29.